Historie PDF Tisk Email

 

 

   Myslivost má v Kralupech velmi dlouhou a bohatou tradici. V roce 2012 uplynulo již 80 let od založení lovecko – kynologického klubu, kdy se k příležitosti založení klubu nechali zakládající členové zvěčnit na společném tablu. Mezi tehdejšími členy jsou významní kralupští statkáři jako A. Varvažovský a J. Karban, majitel pily J. Hrubý, Ing, V. Varhaník, Josef Šustr a další. Bohužel, mnohá jména se vůbec nedochovala a nejstarší člen sdružení, pan Václav Kašpar pojmenoval již pouze 4 členy tohoto klubu:

1) p. Biňovec  / horní řada uprostřed

2) p. Hrubý / horní řada zcela v pravo

3) Ing. Varhaník / pravá strana svisle nahoře

4) p. Koprník / pravá strana svisle dole

 

Dalším rozpoznaným členem je pak MUDr. Jan Nevole / spodní řada uprostřed.

 

1932small

 

   Klub byl od počátku velmi aktivní, o čemž svědčí i to, že hned v prvním roce svého založení pořádal např. podzimní zkoušky ohařů. O mnohých dalších akcích se můžeme dočíst ze stránek časopisů Stráž myslivosti, jejichž svázané ročníky nám velmi ochotně zapůjčila paní Tatarová z Okresního mysliveckého spolku Mělník.  Bohužel, tyto svazky jsou dostupné až od roku 1933, takže se kompletní seznam zakládajících členů zveřejněný v některém z výtisků Stráže myslivosti v roce 1932 asi již nedozvíme. Nicméně lze z dostupných výtisků vyčíst řadu zajímavých informací. Jen za rok 1933 se zde dočteme například následující:

 Lovecký klub pro okres kralupský, velvarský a okolí koná řádnou valnou hromadu 5 února 1933 v 9 hod v biu Čechura s obvyklým programem – Inž. Varhaník, t.č. jednatel. 

O několik měsíců později pak lovecko-kynologický klub pořádal i střelecké Mistrovství Povltaví, s následujícím programem:

 Lovecko-kynologický klub pro okres kralupský, velvarský a okolí: Poslední training na celostátní závody v jubilejních dnech Čs. M. J. jsou závody Loveckého klubu v Kralupech n. Vlt. dne 28. května 1933 dotované krásnými cenami čestnými a diplomy. 

Pořad:

1. Mistrovství Povltaví, začátek o 15 hod.

2. Dopoledne od 10 hod.: Přebor klubu: a) seniorů,  b) juniorů.

3. Po celý den od 9 do 18 hodin: Seriový závod: a) seniorů, b) juniorů.

4. Zajíc na průseku.

5. Závod kulovičkou.

6. Závod ve dvojstřelu

Večer při koncertě rozdílení cen. Podrobný program zašle na požádání neb dotaz zodpoví Ing Varhaník, jednatel klubu.

Akce to byla jistě velmi zdařilá, samotné Mistrovství vyhrál v tu dobu známý a výborný střelec Karel Hocke z Prahy, který o rok později vyhrál i Zemské střelecké závody v Poděbradech. Další výsledky a informace o závodech jsou tyto:

  Při střeleckých závodech, pořádaných Lovecko-kynologic. klubem v Kralupech n. Vlt získali tito pánové ceny:

1. Mistrovství Povltaví: I. K. Hocke, Praha, II. V. Táborský, Praha, III. K. Schuster, Vojkovice, IV. J. Mareček, Veleň.  .

2. Přebor Lovec-kynolog. Klubu v Kralupech:

Senioři: I. J. Brtník, Veltrusy, II. Ing V. Varhaník, Kralupy, III. V. Beneš Nezabilice, IV. K. Šlauf, Nelahozeves

Junioři: I. Ing. J. Hrubý, Kralupy, II. V. Matějovský, Chvatěruby, III. J. Karban, Kralupy, IV. A. Varvažovský, Kralupy, V. V. Fichtner, Kralupy .

3. Seriový závod:

Senioři: I. Ing. H. Strachota, Praha, II. C. Torn, Slaný, III. J. Mareček, Veleň.

Junioři: I. J. Vít, Brandýs nad Labem, II. F. Biňovec, Kralupy, III. V. Vacek, Praha, IV. A. Novák, Olovnice

4. Zajíc na průseku: I. K. Čechura, Kralupy, II. K. Šlauf, Nelahozeves, III. MUDr- J. Nevole, Kralupy.  

5. Závod kulovičkou do terče: I. V. Vágner, Kralupy, II. A. Remye, Kralupy, III. V. Táborský, Praha, IV. J. Půta, Praha. 

6. Závod ve dvojstřelu: I. K. Schuster, Vojkovice, II. J. Mareček, Veleň, III. Ing. H. Strachota, Praha.

Čestnou cenu soudcovského sboru za pohotovost a eleganci při střelbě, z postoje loveckého:  p. Stoupa, nadlesní, Lukavec u Pacova

Klub pořádal v roce 1933 i své druhé podzimní zkoušky, o jejichž průběhu píše ve Stráži myslivosti kynologický referent Československé myslivecké jednoty V. Uher následující:  

Lovecko-kynologický klub v Kralupech nad Vltavou uspořádal dne 3 září 1933 své druhé podzimní zkoušky ohařů, které opět v řadách jeho členstva povzbudili zájem o loveckého psa, bez kterého nelze provozovati myslivost. Třebaže silný ranní liják odradil mnohého účastníka, přece ještě značný počet členů a hostí trpělivě vyčkal dopoledního vyjasnění, kdy mohlo býti započato se zkouškami.

Předvedení tři ohaři, dva o. k. a fousek, z nichž nejlepším byl mladý o. k. pes Flot z Rusavek ČKU-Člp 502/32, maj. MUDr Jan Nevole, lékař Kralupech, který obdržel II. cenu (153 bodů). Dosud ne zcela hotový mladý nadějný pes, jak zevnějškem, tak vlastnostmi. Nejlepší jeho práce byla na vlečkách, které bezvadně vypracoval. Potřebuje ještě zlepšení v klidu po výstřelu a v práci vodní. 

O. k. fena Hexa-Hella Bernardov jm. Doxa, Člp 223, maj. J. Vít mladší, Brandýs nad Labem, obdržela při zkouškách starších ohařů III cenu (200 bodů). Již starší fena, dobrá pracovnice při odstělu zvěře, avšak pro hledačky potřebuje ještě zlepšení ve výcvikových předmětech a vůdce nesmí ji tak úzkostlivě držeti poblíž sebe při hledání v poli, neboť fena dobře a pevně vystavuje.

Předvedený fousek Valda Bezovka nebyl v kondici a nedostal se následkem toho do ceny. 

Po ukončení zkoušek prohlášen byl v klubové místnosti výsledek a majitelům vyznamenaných psů odevzdány krásné umělecké věcné ceny a diplomy, načež účastníci setrvali v odborné i veselé zábavě až do pozdních hodin…   

    

Tolik otištěné zprávy  z roku 1933.  Další zmínka o kralupském lovecko - kynologickém klubu je až z roku 1935.   

 

Lovecko-kynol. klub pro okres kralupský, velvarský a okolí konal dne 17. února 1935 řádnou valnou hromadu. Zprávy funkcionářů byly bedlivě sledovány a schváleny. Kandidátka výborem navržená byla jednomyslně přijata a zvoleni následující: p. Jos. Chadima předsedou, Jan Kříž I. Místopředsedou, Karel Schuster II. Místopředsedou. Do výboru p. Fran. Biňovec ml., Jos. Brtník, Ing. Jan Hrubý, Vlad. Libich, Jaroslav Karban ml., Boh. Kuhn, arch. B. Mlada, MUDr. Jan Nevole, Ant. Novák, Josef Podrápský, B. Syrový – Vojtěchovský, Ing. V. Varhaník. Náhradníky: p. Frant. Böhm, Frant. Čipera, Karel Holub, Josef Jelen, MUDr. Jos. Svoboda, Al. Vinš. Přehlížitelé účtů: Jos. Hrdina, Václ. Varhaník. Zapisovatelem: p. Jos. Šustr. Z výboru pak jednatelem Ing. V. Varhaník, pokladníkem Ing. J. Hrubý.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Další fotografie vznikla téměř o 30 let později. Jedná se o společnou fotografii z roku 1960, kdy došlo ke sloučení MS Kralupy a MS Zeměchy.  Zachyceni jsou následující členové:. 

 Z leva stojící - Tatar ,Pokorný Ladislav (pozdější předseda MS Kralupy - Zeměchy) , Vadroň Alois , Ouřada , Majrych , Novák František , Kdýr Josef ( pozdější hospodář MS Kralupy -Zeměchy) , Novák Josef , Kroužil , Jirásek Zdeněk , Čermák Karel , Novák Antonín , Pokorný Jaroslav , Huml Karel , Humpl Vít , Škarohlíd František , Vaňous Václav , Ptáčník Jiří , Listík , Trčka Josef , Loukotka , Šebek . Z leva klečící - Vosmik Karel , Hanžl Jaroslav , Fajgl , Kašpar václav ml. , Kašpar Václav st. , Krob Jaroslav , Procházka Josef , Šícha , Burgr Václav. Fotografováno v Minicích, na dvoře u Durasů. 

 

 sloučení Kralupy - Zeměchy small

 

K dalšímu sloučení pak došlo v roce 2002, kdy se spojilo Myslivecké sdružení Kralupy - Zeměchy a Myslivecké sdružení Nelahozeves.  

 

 

 

span style=/ii style= height=/pspan style=  nbsp;
Aktualizováno Čtvrtek, 22 Listopad 2012 22:18
 


Založeno na Joomla!. Designed by: joomla themes dedicated hosting Valid XHTML and CSS.